İlke ve Değerlerimiz

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 

Müşterilerimiz bizim varlık nedenimizdir. Onlara güç katar, rekabet avantajı sağlarız. Müşterilerimiz ile büyürüz.

Çalışanlarımız en önemli sermayemizdir. Entellektüel bilgi sermayemizi sürekli geliştirmeyi hedefleriz. 

 

Çalışanlarımızın memnuniyeti, müşteri memnuniyetinin güvencesi ve geleceğimizdir.

 

Değişim ve gelişim hayatın vazgeçilmezidir. Bizi sürekli zirvede tutacak olan ancak yaratıcı uygulama ve çözümlerdir. Sürdürülebilir bir başarı çevik bir organizasyon olmakla mümkündür.

 

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla ilişkilerimizi açıklık, saygı ve güven temeli üzerine kurarız.

Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve karlılığımızı artırmak müşteri, çalışan ve iş ortağı ile güven içerisinde çalışarak sağlanabilir

 

Değerlerimiz;

Emaks Group ailesinin tüm bireyleri aşağıda belirten ilke ve değerlere sahip olarak kendisini sürekli geliştirmeye çalışır.

 

Güvenilirlik;

İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler geliştirmek.

 

Müşteri Odaklılık;

İç ve dış müşterinin her zaman önemli olduğu bilinci ile Emaks Group ve müşteri dengesini koruyarak müşterilerin beklentilerini anlamak; uygun üretim sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

 

Sonuç Odaklılık;

Planlı ve disiplinli çalışma yaklaşımı ile tüm engelleri aşarak istenen sonuca zamanında ulaşmak,

 

Takım Çalışması;

Deneyimlerini paylaşarak ve sorumluluklarını yerine getirerek işbirliği içinde ortak hedeflere ulaşılmasında aktif rol almak.

 

Sürekli Gelişim;

Mesleki ve bireysel gelişimini Emaks Group'a fayda sağlayacak şekilde planlamak ve yönlendirmek

 

Yaratıcılık

Emaks Group'un müşterinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını öngörerek yeni fikir ve yaklaşımlar geliştirmek.

 

İletişim;

İletişim araç ve yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak gerekli ve doğru bilgileri doğru kişi, doğru birim ve ilişkide bulunulan ilgili kurumlara zamanında ve doğru bir biçimde iletmek.